• Radonické májové slavnosti 2011
  • Radonické májové slavnosti 2012
  • Radonické májové slavnosti
  • Radonické májové slavnosti
 

Historie Občanské sdružení NAŠE RADONICKO

Dne 8. listopadu 2011 podal přípravný výbor ve složení : Stanislav Raul, Pavel Budák a Robert Třešňák,  v souladu s § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, návrh na registraci Občanského sdružení NAŠE RADONICKO. Následně jsme 16.11.2011 obdržeil potvrzení o registraci a přidělení identifikačního čísla.

Prakticky ihned od zaregistrování sdružení jsme začali s přípravou Radonických májových slavností (dále jen „RMS“). Díky právní subjektivitě se nám podařilo sehnat nemalé množství sponzorů a sympatizantů, takže jsme mohli začít plánovat 2. ročníku RMS. Podle velkého počtu návštěvníků, odhadovaných až na 5 tisíc, pozitivních ohlasů, jak z řad spoluobčanů, návštěvníků a sponzorů si myslíme, že můžeme slavnosti považovat za úspěšné a věříme, že jsme tímto druhým ročníkem dali základ tradici, která bude spojena s naším sdružením.  Součástí RMS byla i Obrazová kronika Radonicka, kterou uspořádal pan Mgr. Mikuláš Bezányi. Jedná se o výstavu historických fotografií z Radonicka, rozdělené na různá témata. Nadále sbíráme materiály od spoluobčanů a počítáme, že výstava bude pokračovat a bude každoročně součástí slavností.  Při shánění materiálů na výstavu, jsme dostali kontakty na velice zajímavé lidi v zahraničí, které s námi spojuje společná minulost. V SRN existuje v jedné vesničce historické muzeum týkající se Radonic u Kadaně a ve Švédsku zase žijí zakladatelé světoznámé firmy IKEA, jeichž předci pocházejí z naší malebné vesničky. V roce 2013 tedy plánujeme navázat i přeshraniční spolupráci a pokusíme se požádat o nějaký grant zaměřený na toto téma. Po celou dobu působení sdružení, jsme absolvovali mnoho jednání, jak s případnými sponzory, státními institucemi a možnými partnery, jakož i vystavovateli a umělci, či agenturami. Vše za účelem příprav RMS, ale i dalších akcí na kterých se podílíme.


 

30.10.2012  jsme v rámci vzájemné  spolupráce pomáhali firmě RYJO Trade s.r.o. ( HRANAVALKU )  se zajištěním painballové akci.

15. 10. 2012 jsme uspořádali v KD v Radonicích veřejnou prezentaci DVD z RMS 2012.

28. 9. 2012 jsme se zúčastnili oslav Dne České státnosti, kterou pořádala Obec Radonice.

1. 9. 2012 jsme na vintířovské střelnici uspořádali Rozloučení s prázdninami spojené s tábořením přes noc. Akce se vydařila, sešlo se nás necelých sto usměvavých a dobře naladěných lidí a tím jsme snad dali základ k tomu, abychom se příští rok pokusili o pokračování.

9. 6. 2012 jsme se zúčastnili Dětského dne a oslav 140. výročí SDH pořádané Obcí Radonice a SDH Radonice na hřišti a jeho přilehlém okolí.