• Radonické májové slavnosti 2011
  • Radonické májové slavnosti 2012
  • Radonické májové slavnosti
  • Radonické májové slavnosti
 

Hlavní stránka

Vítejte na stránkách Občanského sdružení NAŠE RADONICKO

   Naším cílem a posláním je zvelebování a rozkvět obce Radonice a okolí, zkvalitňování života občanů          a rozvoj turistiky. Hájení a prosazování zájmů a práv občanů u státních orgánů, správních úřadů a orgánů územní samosprávy, popřípadě i jiných právnických osob. Chceme přispívat k ochraně životního prostředí,  přírody a krajiny. Informujeme naše spoluobčany a členy sdružení o dění v obci Radonice a okolí. Sdružujeme návrhy občanů k rozvoji obce a snažíme se přispět k zlepšení vztahů mezi občany. Navazujeme  spolupráci s dalšími spolky, kluby, sdruženími, obcemi a přáteli.  Pořádáme kulturní, společenské a sportovní akce, zaměřené pro co nejširší veřejnost.

 

RADONICKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI 2017
pro Vás opět připravili členové Občanského sdružení NAŠE RADONICKO, jejich rodiny, přátelé, sponzoři a podporovatelé. 

Ti, co to mají na svědomí - Tým Občanského sdružení NAŠE RADONICKO

Antonín Svoboda
Dana Bílková
František Bednařík

Jan Ondrejka
Jaroslav Ptáček
Lucie Špatná
Marek Dolejší
Mgr. Josef Kořenský 
Mgr. Mikuláš Bezányi 
Milena Kostihová
Soňa Ondrejková
Stanislav Raul

Do našeho týmu patří naše rodiny, známí, kamarádi a všichni, kteří přiloží ruku k dílu. Všem těmto srdečně děkukjeme.
Snad se Vám, návštěvníkům Radonických májových slavností u nás líbilo. Těšíme se 1. 5. 2018 nashledanou.

Záznam 7. ročníku zde:

Pozvánka zde:AKCE PROBĚHLA ZA FINANČNÍ PODPORY ÚSTECKÉHO KRAJE A POD ZÁŠTITU HEJTMAN
OLDŘICH BUBENÍČEK


VSTUP ZDARMA

Informace pro sponzory a podporovatele.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., číslo účtu 107-9037730227/0100

Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit uspořádání 7. ročníku Radonických májových slavností

Darovací smlouva zde:

Tyto slavnosti patří mezi největší a najnavštěvovanější akci v našem regionu..V minulých letech se slavností zúčastnily tisíce návštěvníků z Ústeckého kraje, ale i ze vzdálenějších obcí a měst Středočeského, Plzeňského, či Karlovarského kraje. K zajištění takto rozsáhlé akce potřebujeme sehnat nemalé finanční prostředky. Jelikož nemáme "v zádech" žádnou obecní, či firemní pokladnu, dovolujme si Vás oslovit o finančni dar, abychom mohli našim návštěvníkům zajistit co možná nejpestřejší program. Slavnosti se uskuteční 1. května 2017 v Radonicích u Kadaně. Výši daru necháváme na Vašem svobodném rozhodnutí. Jako samozřejmost považujeme viditelnou propagaci Vás, popř. Vaší firmy ať už na samotné akci, na propagačních materiálech a plakátech, či na našich webových stránkách. 

Podmínky pro prodejce (stánkaře) zde:


 

RADONICKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI - VIDEA Z MINULÝCH ROČNÍKŮ

Radonické májové slavnosti 2016
Pozvánka:
Plakát:
Plakát - Linka:

Radonické májové slavnosti 2015 OK Plus Žatec

Radonické májové slavnosti 2015 UTV

Radonické májové slavnosti 2015
Plakát:
Plakát - Mládek:

Radonické májové slavnosti 2014
Plakát:

Radonické májové slavnosti 2013
Plakát:

Radonické májové slavnosti 2012
Plakát:

Radonické májové slavnosti 2011 - Prodloužená verze

Radonické májové slavnosti 2011 - Zkrácená verze
Plakát:

 


 

ODPOČINKOVÉ MÍSTO S VYHLÍDKOU

Náš velký sen. Pevně věříme, že se nám ho s Vaší pomocí podaří zrealizovat.

 

 

 

 

Jak vidíte, už stačí "jen" sehnat penízky a můžeme stavět.

 


 

 

Aktuálně

Děkujeme všem, kteří pomohli uspořádat 7. ročník Radonických májových slavností..

24.2.2017 nám byla udělena Záštita hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka na pořádání 7. ročníku Radonických májových slavností.

15. 2. 2017 proběhla porada členů o. s., kde jsme ladili program na letošní ročník RMS.

9. 12. 2016 jsme se v Praze zúčastnili 4. zasedání Monitorovacího výboru PRV při Ministerstvu zemědělství. Foto:

21. 10. 2016 jsme byli s naší skluzavkou na Dni otevřených dveří ve firmě Sady Studený Tušimice.

20. 10. 2016 si mohli naši skluzavku pořádně užít děti na Dni otevřených dveří v Domovš důchodců Kadaň. Akci pořádala Městská správa sociálních služeb Kadaň.

1. 10. 2016 jsme společně s našimi sponzory a podporovateli prožili hezký večer.

27. 9. 2016 jsme provedli úklid v areálu oparkoviště. Pan Petr Veselý st. nám se svým traktorem pomohl upravit travnatou plochu. Foto:

17. 9. 2016 jsme se opět zúčastnili Slavnosti cibule v Račeticích.

11. 9. 2016 jsme domlouvali možnou účast historické techniky účast na 7. ročníku RMS. Foto:

28. 8. 2016 jsme se v Areálu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova zúčastnili velice povedené akce Den otevřených dveří.

27. 8. 2016 proběhl 5. ročník Rozloučení s prázdninami na kterých vystoupil i Malej Dejv a předvedl nám své umění. Velké dík patří MS Divočák Vintířov, za zapůjčení areálu střelnice.

30. 7. 2016 jsme  se aktivně zúčastníli spolu s Destinační agenturou Dolní Poohří Oslav řeky Ohře v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří. Foto:

23. 7. 2016 jsme uspořádali s MS Divočák Vintířov a přáteli sportovní střelby každoroční střelecké klání na střelnici ve Vintířově.

16. 7. 2016 jsme se zúčastnili Neckyády  v Libědicích. Foto:

18. 6. 2016 si mohli naši skluzavku pořádně užít děti na Dětském dni v Libědicích.

11. 6. 2016 jsme pomohli se zajištěním velice pěkné a povedené akce pořádané 
Obcí Velemyšleves.

11. 6. 2016 jsme zapůjčili naší skluzavku na Dětský den do Vilémova.

5. 6. 2016 jsme se zúčastnili Dětského dne v Chomutově.

28. 5. 2016 si mohli naši skluzavku pořádně užít děti na Dětském dni v Radonicích, pořádaný Komisí pro sport a volný čas.

20.5.2016 jsme společně s našimi sponzory a podporovateli prožili hezký večer.

1. 5. 2016 úspěšně propběhl 6. ročník Radonických májových slavností.

Radonické májové slavnosti získaly certifikát Poohří regionální produkt (v kategorii Regionální zážitek).


 

10.4.2016 jsme za pomoci firmy MK Radonice a pana Petra Veselého st. opět provedli nezbytný úklid v areálu parkoviště.

21.3.2016 jsme dovezli výstavní panely. které budou sloužit k různým fotografickým výstavám v regionu.

16.3.2016 mám schválila Rada Ústeckého kraje poskytnurí neinvestiční dotace z FÚK na projekt Radonické májové slavnosti.

13.3.2016 proběhla v Praze schůzka se zástupcem Policejní historické společnosti a firmou Aba Expo

24.2.2016 nám byla udělena Záštita hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka na pořádání 6. ročníku Radonických májových slavností.

20.2.2016 naše o.s. převzalo záštitu nad tanečné zábavou v Hospodě u Dolejších. Plakát:

5.2 2016 podařila se dokončit úprava skladových prostor, které budou sloužit našemu o.s.

1.1.2016 Přípravy na pořádání 6. ročníku RMS jsou v plném proudu.

19.12.2015 jsme se opět sešli a provedli nutnou údržbu prodejních stánků.

12.12.2015 proběhli Staročeské Vánoce v Radonicích na náměstí. Plakát:

7.12.2015 jsme se zúčastnili seminář k novým Zásadám pro poskytování  dotací z rozpočtu Statutárního města Chomutova.

29.11.2015 se uskutečnila další brigáda v areálu "parkovišti".

2.11.2015 nám byla na 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje schválena dotace z FÚK, která bude mimo jiné použita na opravu skladových prostor.

30.10.2015 proběhla brigáda v areálu "parkovišti" směrem na Vilémov.

7.10.2015 jsme byli úspěšní s žádostí o finanční dar na činnost o.s. v roce 2015.

26.9.2015 pořádá Obec Radonice Svatováclavské odpoledne. Plakát: Pro naše nejmenší zde budeme opět s naší obří skluzavkou.

19.9.2015 jsme pomáhali zajišťovat Slavnosti cibule v Račeticích. Plakát:

1.9.2015 jsme podepsali nájemní smlouvu se ZD Račetice na pronájem skladových prostor v areálu "parkoviště".

29.8.2015 proběhl 4. ročník Rozloučení s prázdninami. Velké dík patří MS Divočák Vintířov, za zapůjčení areálu střelnice. Plakát:

9.8.2015 jsme se zúčastnili s naší skluzavkou Svatovařinecké pouti v Podlesicích. Plakát:

1.8.2015 jsme se zúčastnili s naší skluzavkou ve Vilémově akce Setkání rodáků, pořádané obcí Vilémov.

18.7.2015 jsme uspořádali s MS Divočák Vintířov a přáteli sportovní střelby každoroční střelecké klání na střelnici ve Vintířově.

11.7.2015 potěšila naše skluzavka nejednoho maleho návštěvníka Neckyády v Libědicích.

27.6.2015 jsme  se aktivně zúčastníli spolu s Destinační agenturou Dolní Poohří Oslav 1210 let řeky Ohře na Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Plakát:

13.6.2015 jsme se s naší skluzavkou zúčastnili Dětského dne v Mašťově.

7.6.2015 jsme se zúčastnili semináře zaměřené na NOZ.

7.6.2015 proběhla ustavující schůze k transformaci o.s. na z.s.

6.6.2015 jsme se s naší skluzavkou zúčastnili Dětského dne ve Vilémově.

30.5.2015 jsme se zúčastnili Dětského dne v Radonicách. Pro děti jsme opět měli připravený malý dárek.

1.5.2015 úspěšně proběhl 5. ročník Radonických májových slavností.

18.4.2015 jsme se zúčastnili semináře zaměřeného na povinnou transformaci o.s. na zapsaný spolek.

18.3.2015 nám byla na 78. schůzi rady Ústeckého kraje schválena dotace na pořádání RMS 2015.

11.3.2015 proběhlo jednání s vedoucím Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu v době konání RMS 1.5.2015. 

25.2.2015 přijeli zástupci HZS ÚK do Radonice, kde jsme přímo na místě domlouvali jejich zapojení při letošních RMS.

17.2.2015 proběhlo jednání se zástupci HZS ÚK  za účelem příprav RMS 2015. 

9.2.2015 nám byla udělena záštita hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka na pořádání 5. ročníku Radonických Májových slavností.Více:

16.1:2015 Odboráři z Vojenských lesů nás všechny zvou na ples do Mašťova. Plakát

PF 2015

21.12.2014 Letošní Staročeské vánoce,  které jsme pro Vás připravili jsou podpořeny z Fondu Ústeckého kraje. Přijďte v hojném počtu. Plakát.

7.12., 14.12. a 21.12.2014 se v Ředhošti koná Vánoční tombola. Plakát.

26.11.2014 Jsme podepsali smlouvu s ÚK a tím se může uskutečnit čerpání dotace,  která nám pomůže financovat pořádání letošních Staročeských vánoc. Budou se konat 21.12.2014 v Radonicích.K prodeji budou  mimo jiné i vánoční stromky a kapři. Plakát na prodej kaprů a stromků. Plakát na akci brzy zveřejníme.

27.11.2014 ZŠ a MŠ ve Vilémově srdečně zvou na vánoční jarmark. Plakát.

22.11.2014 Hospoda U Dolejších pořádá společenský večer s hudbou a občerstvením, na kterou jste všichni srdečně zváni. Plakát.

29.10.2014 na 19. Zastupitelstvu ÚK nám byla schválena dotace na pořádání Staročeských Vánoc.

25.9.2014 jsme obdrželi Stavební povolení na Odpočinkové místo s vyhlídkou. Foto budoucí stavby: Příčný řez:  Půdorys:  Přístřešek: